image

image

» Nâng Cao Năng Lực Tiếng Anh

1. Tại sao cần đào tạo nội dung này cho địa phương?

– Việc trang bị kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh tại các địa phương luôn là chủ trương quan trọng và hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay đòi hỏi mỗi cá nhân, tập thể phải có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo kể cả trong công việc cũng như trong môi trường giao tiếp quốc tế.

– VNU-ILEAD định hướng cung cấp đa dạng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho địa phương với nội dung được thiết kế theo hướng tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, cùng đội ngũ giáo viên, giảng viên có kinh nghiệm, phương pháp sư phạm và trình độ chuyên môn cao.

2. Đối tượng cần học?

 • Cán bộ, công chức, viên chức các cấp ở các địa phương.
 • Giáo viên các bậc học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).
 • Học sinh các bậc học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).

3. Nội dung đào tạo chính

 • Nâng chuẩn trình độ ngoại ngữ theo các chuẩn trong nước và quốc tế (VSTEP, TOEIC,IELTS,…)
 • Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và phản xạ tiếng Anh
 • Bồi dưỡng các phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá tiếng Anh theo xu hướng mới
 • Bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ
 • Bồi dưỡng tiếng Anh tích hợp trong dạy và học

4. Kết quả đầu ra tương ứng

 • Cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo chức danh, vị trí việc làm và thực tế công việc
 • Đội ngũ giáo viên được nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong dạy và học cũng như giao tiếp trong môi trường làm việc quốc tế
 • Học sinh được nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng các tiêu chuẩn trong học tập cũng như công việc tương lai

5. Các khóa học và lộ trình

KHÓA NÂNG CHUẨN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

 • Luyện thi nâng chuẩn năng lực ngoại ngữ theo VSTEP (A2, B1, C1)
 • Luyện thi TOEIC, IELTS quốc tế theo trình độ
 • Luyện thi chứng chỉ Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Teaching Knowledge Test – TKT) của Cambridge
 • Luyện thi chứng chỉ Cambridge quốc tế (Starters, Movers, Flyers)

KHÓA BỒI DƯỠNG TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

 • Tiếng Anh tích hợp cho các môn khoa học tự nhiên (Content and Language Integrated Learning – CLIL)
 • Tiếng Anh giao tiếp với giáo viên bản ngữ cho học sinh các trường điển hình và trường chuyên
 • Tiếng Anh học thuật theo định hướng IELTS

KHÓA BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 • Phương pháp Ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học ngoại ngữ (Information and Communications Technology – ICT)
 • Phương pháp giảng dạy Toán Lý Hóa Sinh & Tin bằng tiếng Anh (phương pháp Content and Language Integrated Learning – CLIL)
 • Phương pháp giảng dạy các kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu (English Language Teaching – ELT)
 • Phương pháp xây dựng cộng đồng học tiếng Anh thông qua câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa (English Language Club – ELC)
 • Phương pháp kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh
 • Phương pháp giảng dạy và ứng dụng CNTT cho giáo viên tiếng Anh (ELT + ICT)