image

image

» KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Tại sao cần đào tạo nội dung này cho địa phương?

– Mục tiêu quan trọng của công tác bồi dưỡng các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên ở các địa phương là giúp cập nhật kiến thức/kỹ năng mới, nâng cao năng lực đội ngũ, tăng cường hiệu quả thực hiện công việc trong thực tế, qua đó góp phần thực hiện thành công cải cách hành chính, cải cách chất lượng dịch vụ công và hội nhập quốc tế.
– VNU-ILEAD định hướng cung cấp đa dạng các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho địa phương với nội dung được thiết kế gắn liền với thực tế công việc, cùng đội ngũ báo cáo viên có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực chiến.

2. Đối tượng cần học?

 • Cán bộ, công chức, viên chức các cấp ở các địa phương
 • Giáo viên các bậc học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)

3. Nội dung đào tạo chính

 • Bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ gắn với công việc thực tiễn của cán bộ, công chức, viên chức
 • Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể của địa phương
 • Bồi dưỡng các nghiệp vụ, phương pháp giáo dục hiện đại cho cán bộ quản lý, giáo viên

4. Kết quả đầu ra tương ứng

 • Cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành trong hoạt động công vụ
 • Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được cập nhật và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong triển khai các hoạt động giáo dục

5. Các khóa học và lộ trình

KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ

 • Kỹ năng truyền thông và phát ngôn báo chí
 • Kỹ năng trong quan hệ ngoại giao với cán bộ các cấp (hợp tác ngoại giao, lễ tân ngoại giao, xây dựng thương hiệu,…)
 • Kỹ năng lãnh đạo trong bối cảnh số và hội nhập quốc tế
 • Kỹ năng tổ chức các sự kiện/hoạt động chính trị, văn hóa
 • Kỹ năng giao tiếp trong thi hành công vụ
 • Kỹ năng tuyên truyền và cải cách hành chính
 • Kỹ năng lưu trữ và quản trị văn phòng
 • Kỹ năng quản lý tài chính và rủi ro cho cán bộ quản lý
 • Kỹ năng quản lý dự án (đầu tư công và kỹ năng xúc tiến đầu tư)
 • Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả
 • Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng thuyết trình và truyền thông trước công chúng
 • Nhóm kỹ năng nâng cao hiệu quả nghiệp vụ cho công chức (kỹ năng dự báo, lập kế hoạch; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng điều hành hội nghị, xử lý tình huống; kỹ năng tiếp dân;…)
 • Bồi dưỡng về văn hóa công vụ

KHÓA BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THEO LĨNH VỰC, NGÀNH (theo nhu cầu địa phương)

 • Bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch
 • Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và phát triển bền vững chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản
 • Bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp
 • Bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Bồi dưỡng về hội nhập kinh tế quốc tế, kỹ năng xúc tiến thương mại

KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

 • Xây dựng mô hình trường học hạnh phúc
 • Phương pháp quản trị lớp học hiệu quả
 • Hiểu và thực hành trí thông minh cảm xúc
 • Quản trị nhân sự trong trường học bậc phổ thông
 • Phương pháp giáo dục theo định hướng STEM (theo phân môn Toán, Lý, Hóa)
 • Phương pháp hướng dẫn, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh
 • Phương pháp ứng dụng CNTT trong dạy học các môn khoa học tự nhiên (KHTN)
 • Phương pháp ứng dụng CNTT trong dạy học các môn khoa học xã hội (KHXH)