image

» Kỹ Năng Nghiệp Vụ

Giới Thiệu

Một trong những năng lực cốt lõi của VNU-ILEAD là tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về năng quản lý, năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm và ngôn ngữ với phương pháp đào tạo hiện đại, sáng tạo dành cho các nhà quản lý, người lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức.
Hoạt động đào tạo dành cho doanh nghiệp, tổ chức luôn được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo các tiêu chí sau:
+ Xây dựng một môi trường giáo dục quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế tri thức;
+ Áp dụng công nghệ tiên tiến trong dạy và học, lấy người học làm trung tâm;
+ Tạo cơ hội để người học khai phá năng lực của bản thân, phát triển khả năng tự học suốt đời;
+ Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tổ chức.

Các Khóa Đào tạo

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức dưới hình thức ngắn hạn, giúp học viên có được kỹ năng nghề nghiệp thật hiệu quả chỉ sau một thời gian nhất định.

CẤP LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

 • Kỹ năng lãnh đạo và tư duy chiến lược
 • Kỹ năng huấn luyện (training) và khai huấn (coaching) cho nhân viên cấp dưới
 • Kỹ năng truyền thông nội bộ
 • Kỹ năng quản lý tài chính và rủi ro
 • Phát triển trí tuệ cảm xúc

QUẢN LÝ CẤP TRUNG VÀ NHÂN VIÊN

 • Kỹ năng quản lý bán hàng
 • Kỹ năng tạo động lực làm việc cho cấp dưới
 • Kỹ năng xử lý mâu thuẫn – xung đột trong quản lý nhân sự
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo
 • Kỹ năng thiết lập và quản lý mục tiêu
 • Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng
 • Kỹ năng thuyết trình và truyền thông trước công chúng
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Hơn 10 năm qua (2010 – 2020), VNU-ILEAD đã tổ chức hơn 200 khóa bồi dưỡng cho các tổ chức, doanh nghiệp:

 • Số lượng giảng viên: Hơn 80 lượt giảng viên tham gia giảng dạy
 • Số lượng học viên: Hơn 6.000 học viên
 • Số lượng đối tác: 30 đối tác
 • Số lượng chương trình đã thiết kế: 70 chương trình
 • Mức hài lòng của học viên: Trên 90%

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU