image

image

» Liên hệ

Liên hệ

img
VIỆN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐHQG-HCM:
Phòng 320 – Nhà Điều Hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM.


 

CƠ SỞ TẠI KHU ĐÔ THỊ ĐHQG-HCM:
Tầng 1, Nhà Khách ĐHQG-HCM, Đường Nguyễn Du, Khu Đô thị ĐHQG-HCM


Liên hệ:

  • Bộ phận Đào tạo – Tư vấn: 0862 171 679
  • Bộ phận Hành chính:        0777 171 676