image

image

» Tin tức » Khóa học Hướng dẫn viết bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho sinh viên

Khóa học Hướng dẫn viết bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho sinh viên

25.04.2022

Vào ngày 23/04/2022, Vin Đào to – Nghiên cu qun tr đã t chc thành công Khóa hc Hướng dn viết bài báo khoa hc theo tiêu chun quc tế thu hút gn 150 sinh viên đang theo hc ti Hc vin cán b Thành ph H Chí Minh tham gia khóa hc.

Tham d và phát biu ti bui l khai ging, ThS. Đoàn Nguyn Thùy Trang – Phó Trưởng phòng Qun lý khoa hc, thông tin, tư liu nhn mnh tm quan trng ca bài báo khoa hc theo tiêu chun quc tế  trong bi cnh giáo dc hin nay. Qua đó, bà khng đnh đây là khóa hc  b ích, đem li nhiu kiến thc thc tin cho sinh viên trong vic viết bài báo khoa hc đ được công b trên các tp chí và chuyên san quc tế.

Đóng vai trò dn dt và truyn đt là PGS.TS. Lê Nguyn Hu – Nguyên Trưởng Khoa, Khoa Qun Lý Công Nghip, Trường Đi Hc Bách Khoa, ĐHQG-HCM, và là trưởng nhóm nghiên cu mnh v lĩnh vc Nghiên cu Dch v ca ĐHQG-HCM. Thy có hơn 40 bài báo được công b quc tế và trong nước thuc các lĩnh vc v qun tr chiến lược, phát trin kinh doanh, qun lý marketing,…  Vi kinh nghim dày dn và kiến thc chuyên sâu trong lĩnh vc nghiên cu, PGS.TS. Lê Nguyn Hu đã truyn đt chi tiết nhng ni dung ct lõi như: tng quan NCKH và công b quc tế, các phm cht ca mt công trình nghiên cu khoa hc đ có th công b quc tế, cách viết mt bài báo theo tiêu chun quc tế, và chn Tp chí quc tế đ công b. Vào cui bui hc, các bn sinh viên đã có nhng câu hi và tho lun sôi ni v công tác chun b đ viết bài báo khoa hc theo tiêu chun quc tế.

 

Thảo Vy

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP