image

image

» Tin tức » VIỆN ĐÀO TẠO – NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ, ĐHQG-HCM (IMRT) PHỐI HỢP VỚI SỞ NỘI VỤ TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 2 KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH TÂY NINH

VIỆN ĐÀO TẠO – NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ, ĐHQG-HCM (IMRT) PHỐI HỢP VỚI SỞ NỘI VỤ TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 2 KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH TÂY NINH

17.05.2021

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2021. Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Viện Đào tạo – Nghiên cứu Quản trị, ĐHQG-HCM tổ chức thành công 2 lớp bồi dưỡng về kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Cụ thể là:

Lớp “Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về cải cách hành chính” được tổ chức trong 2 ngày từ 28 – 29/04/2021, với mục tiêu cung cấp cho học viên các khái niệm và kỹ năng để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về các chính sách, chủ trương, kế hoạch cải cách hành chính của Đảng, Chính phủ và địa phương.

Và lớp “Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở” tổ chức trong 3 ngày từ 5-7/05/2021 với mục đích cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để cải thiện năng lực giao tiếp trong hoạt động hành chính công, góp phần bảo vệ, phát huy giá trị của văn hoá công sở tại nơi mình đang công tác, qua đó cải tiến chất lượng dịch vụ công, góp phần phát triển đơn vị và tổ chức.

Hai lớp bồi dưỡng dưới sự chia sẻ của báo cáo viên – TS. Huỳnh Văn Thông đã thu hút hơn 140 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã trong tỉnh.

Sau khóa học, các học viên tham dự 75% thời lượng lớp học sẽ đủ điều kiện được Viện Đào tạo – Nghiên cứu Quản trị, ĐHQG-HCM cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh về 2 lớp bồi dưỡng:

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP