image

image

» Tin tức » LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ỨNG PHÓ THÁCH THỨC MỚI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ỨNG PHÓ THÁCH THỨC MỚI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

18.08.2023

Ngày 20/6/2023, tại tỉnh An Giang, Lớp bồi dưỡng nằm trong kế hoạch của tỉnh hướng đến mục tiêu nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của nền công vụ trước bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động hiện nay; đồng thời nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ. Thông qua đó, góp phần xây dựng nền công vụ thực sự đổi mới, hiện đại, đáp ứng tốt hơn trước các thách thức mới. Đến tham dự và phát biểu tại buổi khai giảng có Bà Lê Kim Bình – Phó Giám Đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang và ThS. Lê Quốc Bảo – Phó Viện trưởng Viện Phát triển năng lực lãnh đạo Đại học Quốc gia TP. HCM.

Một số hình ảnh tại sự kiện: