image

image

» Tin tức » LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NÂNG CAO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NÂNG CAO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

12.01.2024

Vào những ngày cuối năm 2023, nhận được sự tin tưởng của Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh,Viện Phát triển năng lực lãnh đạo Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-ILEAD) tiếp tục tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao công tác Cải cách hành năm 2023”.

Lớp bồi dưỡng cải cách hành hành chính với hơn 1800 học viên được chia thành 18 lớp (kéo dài từ ngày 26/12/2023 đến ngày 13/03/2024). Với mục tiêu giúp các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang giữ chức vụ hoặc thuộc diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, có thể cập nhập thêm các kiến thức và hiểu biết mới để có thể áp dụng hiệu quả vào công tác Cải cách hành chính tại đơn vị.

 

Cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Cải cách hành chính giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước. Kết thúc lớp bồi dưỡng, học viên được nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa “Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao công tác Cải cách hành chính năm 2023” theo chuẩn Thông tư 03/2023.

– tin bài Thanh Xuân –