image

image

» Tin tức » Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Bình Thuận

Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Bình Thuận

07.09.2023

Sáng ngày 07/9/2023, Viện Phát triển năng lực lãnh đạo Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh/VNU-ILEAD kết hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận, đã tổ chức khai giảng “Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính”.

Lễ khai giảng lớp vinh dự có sự hiện diện của Phó Viện trưởng VNU-ILEAD, TS. Lê Quốc Bảo và Phó Trưởng phòng Tuyển dụng, đào tạo và Văn thư, lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận, Bà Huỳnh Thị Phú Thái cùng gần 80 anh chị học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tham gia lớp bồi dưỡng.

Bà Huỳnh Thị Phú Thái chia sẻ: “Khóa bồi dưỡng nằm trong Kế hoạch của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và tư duy của công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận về quá trình chuyển đổi số (CĐS) trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trang bị các kiến thức và kỹ năng để học viên có thể tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ xây dựng, thực hiện lộ trình CĐS, lựa chọn công nghệ phù hợp và ứng dụng các công nghệ số vào thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị”

Ông Phí Anh Tuấn chia sẽ các nội dung tại Hội trường Bưu điện tỉnh Bình Thuận