image

image

» Tin tức » Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về cải cách hành chính

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về cải cách hành chính

27.09.2023

Tăng cường gắn kết địa phương và phục vụ cộng đồng là một trong những ưu tiên đối ngoại được toàn hệ thống ĐHQG-HCM quan tâm thúc đẩy. Nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược trên của ĐHQG-HCM, Viện Phát triển năng lực lãnh đạo ĐHQG-HCM (VNU-ILEAD) là một trong những đơn vị tiên phong trong hợp tác triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phục vụ cho nhu cầu phát triển nhân lực của địa phương.

Thông qua hợp tác với tỉnh Bình Thuận, VNU-ILEAD đã tổ chức khai giảng và triển khai chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về cải cách hành chính tại tỉnh Bình Thuận năm 2023.

Ngày 27.9.2023, tại thành phố Phan Thiết, VNU-ILEAD và Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đã phối hợp tổ chức Lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về cải cách hành chính cho công chức phụ trách công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã”. Khóa bồi dưỡng nằm trong kế hoạch của tỉnh nhằm cập nhật cho đội ngũ cán bộ, công chức những kỹ năng cần thiết trong việc lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá hiệu quả công việc trong các đơn vị hành chính công, đồng thời làm rõ vai trò của cơ quan nhà nước và các cấp chính quyền cơ sở trong quá trình cải cách hành chính (CCHC), từ đó xác định các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công tại địa phương trong tình hình mới.

 

Vũ Thanh