image

image

» Tin tức » KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

26.06.2023

Tăng cường gắn kết địa phương và phục vụ cộng đồng là một trong những ưu tiên đối ngoại được toàn hệ thống ĐHQG-HCM quan tâm thúc đẩy. Nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược trên của ĐHQG-HCM, Viện Phát triển năng lực lãnh đạo ĐHQG-HCM (VNU-ILEAD) là một trong những đơn vị tiên phong trong hợp tác triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phục vụ cho nhu cầu phát triển nhân lực của địa phương.

Thông qua hợp tác với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VNU-ILEAD đã tổ chức khai giảng và triển khai chương trình bồi dưỡng “Khoá bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính cán bộ, công chức phụ trách cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023”.

Ngày 22.6.2023, tại thành phố Bà Rịa, VNU-ILEAD và Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã phối hợp tổ chức Lễ khai giảng “Khóa bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính cán bộ, công chức phụ trách cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023”. Khóa bồi dưỡng nhằm cập nhật cho đội ngũ cán bộ, công chức những kỹ năng, nghiệp vụ mới trong công tác cải cách hành chính (CCHC); trao đổi những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC từ đó xác định các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công của tỉnh nhà trong tình hình mới. Bà Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến – Phó Giám Đốc, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và PGS. TS. Hồ Quốc Bằng đã đến tham dự và phát biểu tại buổi khai giảng.

 

Bà Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến – Phó Giám Đốc, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến tham dự và phát biểu tại buổi khai giảng.

PGS. TS. Hồ Quốc Bằng phát biểu tại buổi khai giảng

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng