image

image

» Tin tức » IMRT đồng hành cùng tỉnh Bình Thuận bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số

IMRT đồng hành cùng tỉnh Bình Thuận bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số

19.05.2022

Ngày 18/5/2022, Viện Đào tạo – Nghiên cứu quản trị, ĐHQG-HCM (IMRT) phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp bồi dưỡng “Xây dựng quy trình làm việc số và phương thức triển khai nền tảng công nghệ số vào tổ chức, đơn vị tại tỉnh Bình Thuận năm 2022” cho các cán bộ, lãnh đạo phụ trách các sở, ban, ngành và UBND các cấp. Lớp được diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2022.

Vào tháng 11/2021 IMRT cũng đã đồng hành cùng Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp bồi dưỡng “nhận thức về chuyển đổi số trong hành chính công”. Với lộ trình: Nhận thức – Thấu hiểu – Lập kế hoạch – Thực thi, IMRT đang từng bước cùng sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đưa chuyển đổi số vào triển khai ở từng đơn vị, địa phương của tỉnh.

Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 106 học viên là trưởng, phó, chuyên viên phụ trách chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành và UBND cấp tỉnh, huyện. Đây là tiền đề để củng cố năng lực nhân sự phụ trách chuyển đổi số cho đơn vị.

Với thời lượng 02 ngày, lớp bồi dưỡng hướng đến trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến xây dựng và thực thi giải pháp chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động công vụ tại các sở/ban/ngành của địa phương, bao gồm:

  • Kiến thức:
  • Định nghĩa và mô tả các trạng thái CĐS.
  • Định nghĩa và mô tả ngữ cảnh khởi đầu.
  • Định nghĩa và mô tả ngữ cảnh xây dựng năng lực thực thi.
  • Định nghĩa và mô tả ngữ cảnh xây dựng năng lực chiến lược.
  • Kỹ năng:
  • Rà soát chiến lược và xây dựng nguyên tắc CĐS của tổ chức.
  • Xác định các hoạt động CĐS theo từng giai đoạn.
  • Xây dựng kịch bản và kế hoạch CĐS dựa trên năng lực thực thi và năng lực chiến lược của đơn vị.

Vân Lam.

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP