image

image

» Tin tức » ĐHQG TP.HCM chính thức hợp tác với UBND tỉnh Bình Thuận trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế – xã hội.

ĐHQG TP.HCM chính thức hợp tác với UBND tỉnh Bình Thuận trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế – xã hội.

12.01.2024

Sáng ngày 12-01, Đại Học Quốc Gia TP.HCM và UBND tỉnh Bình Thuận đã chính thức ký kết kế hoạch hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế – xã hội.
Tham dự có PGS. TS. Vũ Hải Quân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại Học Quốc Gia TP.HCM; lãnh đạo các đơn vị, các Trường Đại học thuộc Đại Học Quốc Gia TP.HCM; Viện trưởng Viện Phát triển năng lực lãnh đạo Đại Học Quốc Gia TP.HCM, PGS. TS. Hồ Quốc Bằng. Tham dự về phía tỉnh Bình Thuận có Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hai bên đã xây dựng kế hoạch cụ thể các nội dung hợp tác trong từng lĩnh vực và thời gian thực hiện từ năm 2024. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Đại Học Quốc Gia TP.HCM và UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và hướng dẫn học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2024 tại các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Thuận. Hai bên cũng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác trong lĩnh vực văn hóa; công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ; hợp tác trong việc rà soát hồ sơ đầu tư xây dựng tòa nhà ký túc xá cho sinh viên (tòa nhà A8) tại Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM và thăm hỏi sinh viên tỉnh Bình Thuận.

Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, Viện Phát triển năng lực lãnh đạo Đại Học Quốc Gia TP.HCM được giao nhiệm vụ trong quý III, 2024:
Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho công chức, viên chức các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng về an toàn thông tin mạng cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ chuyên trách chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng chuyên sâu về tiếng Anh cho nguồn nhân lực ngành du lịch.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Đại Học Quốc Gia TP.HCM và UBND tỉnh Bình Thuận hứa hẹn mở ra một chương mới đầy triển vọng trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế – xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM và UBND tỉnh Bình Thuận ký kết hợp tác sáng 12-1-2024

– tin bài Tấn Tú –