image

image

» Tin tức » Hội đồng quản lý Viện Phát triển năng lực lãnh đạo ĐHQG-HCM tổ chức kỳ họp lần thứ 1

Hội đồng quản lý Viện Phát triển năng lực lãnh đạo ĐHQG-HCM tổ chức kỳ họp lần thứ 1

07.02.2024

Chiều ngày 06/02/2024, tại Viện Phát triển năng lực lãnh đạo ĐHQG-HCM (Viện ILEAD) đã diễn ra kỳ họp Hội đồng quản lý Viện lần thứ 1.

Chủ trì kỳ họp:
– PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện ILEAD.

Kỳ họp có sự tham dự các Thành viên hội đồng quản lý Viện ILEAD:
– PGS. TS. Hồ Quốc Bằng – Viện trưởng ILEAD, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện ILEAD
– PGS. TS. Nguyễn Ninh Thuỵ – Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Đầu tư ĐHQG-HCM, Thành viên Hội đồng quản lý Viện ILEAD.
– ThS. ThS Trần Thị Tố Uyên – Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức – Cán bộ, Thành viên Hội đồng quản lý Viện ILEAD.
– TS. Lê Quốc Bảo – Phó Viện trưởng ILEAD, Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng quản lý Viện ILEAD

và Bà Nguyễn Thành Danh, Đại diện Ban Tài chính ĐHQG-HCM.

– Tại kỳ họp, PGS. TS. Hồ Quốc Bằng – Viện trưởng ILEAD, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện ILEAD đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2024; Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Viện ILEAD; và Kế hoạch chiến lược của Viện ILEAD giai đoạn 2024-2025.

Kỳ họp đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá, phân tích tình hình hoạt động, các giải pháp khắc phục những khó khăn hạn chế, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo- bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học- tư vấn chính sách trong thời gian tới từ các thành viên hội đồng quản lý Viện ILEAD.

Kết luận kỳ họp, PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm đã thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2024; đề nghị Viện ILEAD nêu bật 5 nhiệm vụ trọng tâm:
1. Đảm bảo năng lực của đơn vị tự chủ;
2. Giữ vững và phát huy quy mô đào tạo-bồi dưỡng;
3. Phát triển tối thiểu 2 dự án hợp tác quốc tế;
4. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách;
5. Thu hút đội ngũ chuyên gia theo nghị quyết 19 của Đảng uỷ ĐHQG-HCM.

về Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Viện ILEAD và Kế hoạch chiến lược của Viện ILEAD giai đoạn 2024-2025 đề nghị Viện ILEAD tiếp thu và hoàn thiện từ các góp ý từ các thành viên hội đồng quản lý Viện ILEAD.

Dự kiến kỳ họp tiếp theo sẽ được tổ chức trong 6 tháng tới./.

* Một số hình ảnh ghi nhận tại hội nghị: