image

image

» Tin tức » CHUỖI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VĂN HÓA CÔNG VỤ NĂM 2023

CHUỖI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VĂN HÓA CÔNG VỤ NĂM 2023

12.12.2023

Viện Phát triển năng lực lãnh đạo Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-ILEAD) đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng “Văn hóa công vụ năm 2023” cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.


Lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2023 được chia thành 14 lớp (kéo dài từ 31/10 đến 13/12) với hơn 1.400 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các Sở – ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận – huyện, phường, xã, thị trấn của Thành phố Hồ Chí Minh.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP.HCM. Đảm bảo được tính trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Xây dựng nền Văn hóa công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức bộ máy hành chính nhà nước nhằm hướng tới tính chuyên nghiệp khi phục vụ nhân dân, xã hội. Cuối mỗi lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng “Văn hóa công vụ 2023” theo chuẩn Thông tư số 03/2023.

-tin bài Thanh Xuân-