image

image

» Tin tức » Buổi làm việc giữa VNU-ILEAD với đoàn chuyên gia thuộc Dự án PHER

Buổi làm việc giữa VNU-ILEAD với đoàn chuyên gia thuộc Dự án PHER

19.05.2023

Chiều ngày 19/05/2023 tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM, đã diễn ra buổi làm việc giữa Viện Phát triển năng lực lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-ILEAD) và đoàn chuyên gia thuộc Dự án “Hợp Tác Đổi Mới Giáo Dục Đại Học” (PHER). PGS. TS Hồ Quốc Bằng – Viện trưởng VNU-ILEAD, Ths. Lê Quốc Bảo – phó Viện trưởng VNU-ILEAD và GS. Trần Ngọc Anh – Chủ nhiệm dự án PHER, cùng đoàn dự án PHER có TS. Huỳnh Thế DuTS. Nguyễn Thị Mai Phương có buổi làm việc thảo luận làm việc.
Chương trình làm việc xoay quanh 3 nội dung lớn:
(1) Lộ trình xây dựng trung tâm Đào tạo xuất sắc;
(2) Nâng cao năng lực đội ngũ VNU-ILEAD;
(3) Phát triển các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo CEO cho VNU-ILEAD.

Về mục tiêu tổng thể của PHER là nâng cao năng lực để 3 đại học trọng điểm tại 3 miền của Việt Nam phát triển bền vững và tự chủ hơn trong các lĩnh vực quản trị, đào tạo, nghiên cứu và kết nối với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu về nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Về lộ trình xây dựng Trung tâm Đào tạo xuất sắc (CITL) được vận hành ở cấp ĐHQG-HCM. Nhằm phát triển năng lực đội ngũ giảng viên trong việc thiết kế các khoá học hiện đại, đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá, số hoá chương trình đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận với nguồn tài nguyên dạy và học chất lượng cao. Trực tiếp hỗ trợ các đại học xây dựng, và cải tiến các chương trình đào tạo ưu tiên, hướng đến các chuẩn kiểm định uy tín quốc tế; đồng thời hỗ trợ phát triển các chương trình, khoá học trực tuyến.

Về nâng cao năng lực đội ngũ VNU-ILEAD thông qua cử nhân sự của VNU-ILEAD tham dự khóa “Teaching for Student Success” (TSS) được triển khai trong tháng 6.2023 được tập huấn trong và ngoài nước.

Về phát triển các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo đạt chuẩn cho VNU-ILEAD cho đối tượng CEO các doanh nghiệp và lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục trước mắt sẽ ứng dụng trong hệ thống ĐHQG-HCM.

Hình ảnh các đại biểu tại buổi làm việc