image

image

» Tin tức » BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

25.12.2023

Nối tiếp các khóa bồi dưỡng trước đó, Viện Phát triển năng lực lãnh đạo Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-ILEAD) tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh mở “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ” cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác đang giữ chức vụ hoặc thuộc diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng trên địa bàn thành phố.


Khóa bồi dưỡng bao gồm 47 lớp học với 9 chuyên đề riêng phù hợp cho từng đối tượng theo học. Công tác tổ chức cán bộ luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, với mong muốn phát huy cao nhất tiềm năng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội

Trong bốn ngày 19/12 – 22/12/2023, Viện Phát triển năng lực lãnh đạo Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-ILEAD) đã khai giảng ba chuyên đề đầu tiên. Bao gồm: Quy định về những người là công chức; Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Các chuyên đề tiếp theo sẽ được diễn ra xuyên suốt tới ngày 01/03/2024.

 

-tin bài Thanh Xuân-